Ordlista

Om du vill lära dig mer om fiske kan det vara bra att känna till ord som på något sätt är relaterade till fisket.

Tycker du listan är lång kan då söka i den genom att trycka [ctrl] + [f] samtidigt och sedan skriva in det ord du söker efter.

A

Agn – Det man sätter på betet/kroken för att locka fisken att nappa. Ibland fungerar själva betet som agn. Se Bete.

Angelfiske – Visuellt vinterfiske med inslag av motion då det nappar.

B

Bete – Den del av fiskeredskapet som ska locka fisken att nappa. Kan vara försätt med agn eller inte.

Bottenmete – Känselfiske där man har en tyngd i änden på linan som vilar på botten medan krok är fäst (antingen direkt på huvudlinan eller på en sidolina) en bit upp från botten.

Bottennapp – Kroken fastnar i / vidrör något på botten. Kan upplevas som att det är fisk som hugger men alltså egentligen ett riktigt ”bottennapp”.

Bris – se Vind.

Brodd – Halkskydd som monteras utanpå sko för att minska halkrisken.

Båtshake – Lång pinne med trubbig krok i änden vilken t.ex. används för att från båt fånga upp saker eller personer som hamnat i vattnet. Uttalas båts+hake (inte båt+shake).

C

D

Drag – se Fiskedrag.

Dragga – Att med redskap som släpas utmed havs- eller sjöbotten leta efter och bärga föremål. Namnet kommer från redskapet som används – Dragg.

Dragrodd – att ”ro drag”, är en typ av sportfiske där beten dras efter en båt med hjälp av åror.

E

F

Fiskarter – se denna sida.

Fiskedrag – Se Drag.

Förtöja – Binda fasta båt med rep vid land/brygga och boj/ankare.

G

H

Handredskap – Handhållen fiskeutrustning.

Huggkrok – Kortare pinne på vars ände det sitter en kraftig krok. Används för att bärga fisk från vatten – t.ex. genom att lyfta upp fisk från vattenytan in i båt.

I

Isborr – Borr för att göra hål i isen vid vinterfiske. Isborr finns i varierande dimensioner mellan 90 och 250 mm och i manuella eller motoriserade utföranden. Motoriserade isborr har vanligen dimensionerna 200 mm eller 250 mm. Hålet är anpassat efter den största fisk man avser kunna fånga.

J

Jigg – plast- eller hårbete, med ett jigghuvud som fungerar som tyngd som är fäst vid öglan, oftast utrustad med en enkelkrok på ryggen, ibland trekrok på magen som man kan montera bort.

K

Kasta – se Spinnfiske

Krok – se Fiskekrok.

L

LGF – Länna Gårds Fiskevårdsförening

Lina – Kan betyda A) Fiskelina (se Rev) eller B) Rep att förtöja båt med.

M

Meta – se Mete

Mete – Den äldsta dokumenterade metoden av fiske med handredskap, ofta med flöte som nappindikator men inte alltid.

Mojna – Vind som avtar i styrka.

Mäska – Att mata fisk för att locka dem till det ställe där man fiskar. Mindre bra för sjöarna då det bidrar till övergödning.

N

O

P

Pilka – se Pimpling – fast ordet pilka används mest när man fiskar t.ex. strömming eller torsk.

Pimpla – se Pimpling.

Pimpelfiske – se Pimpling.

Pimpling – En form av mete där man fiskar genom ett hål i isen på vintern. Som fiskeredskap används ett kort spö som hålls med en hand, ett pimpelspö. Med små knyckar med handleden fås blänket att röra sig på ett sätt som lockar fisken att svälja det. Den vanligaste fångsten vid pimpling är abborre eller längre norrut i Sverige röding.

Pimpla – se Pimpling.

Q

R

Rev – Lina för fiske i vars ände ett bete knyts fast.

Ro drag – se Dragrodd

S

Skitfiske – Ett uttryck som används när A) man önskar någon ”skitfiske” för att undvika att jinxa men hoppas såklart innerst inne att fisket kommer ge bra fångst eller B) resultatet då fångst uteblivit eller inte nått upp till förväntningarna.

Skrylla – Behållare för fiskeredskap och fångst vid pimpling vilken även går att sitta på. Transporteras lämpligast hängd överst/bak på isborr som vilar på axeln.

Spinnfiske – En form av sportfiske där man använder ett fjädrande spö och en 50-200 meter lång rev i vars ände ett bete knyts fast.

Stiltje – Uppträder när det inte blåser (när vindstyrkan är noll m/s).

T

Toppögla – Den ring genom vilken reven lämnar handredskapet i sin utsträckning mot betet. Undvik att denna repas då repor ger reven kortare livslängd.

U

V

Vind – Vindstyrka är vindens fart och mäts i meter/sekund.

W

Wobbler – Ett fiskedrag med krokar som oftast är tillverkat i trä eller plast. Skillnaden mot ett drag är att wobblern inte skall snurra utan rör sig enbart i sid- och höjdled (en wobblande rörelse).

X

Y

Z

Å

Åra – Paddel med ett båtfäste för roddbåt. Används i par (2 stycken).

Årtull – En stödanordning för åra som är fäst på relingen; på däcket eller det inre sudbandet till en roddbåt. På vilket sätt åran ligger an under rodd skiljer sig utefter kuster, sjöar och även mellan olika båtar.

Ä

Ö

Öskar – ett kar/kärl som används för att ösa vatten ur en (mindre) båt.

Övergödning – Uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. Bidrar till syrgasbrist i vattnen. Övergödningen ökar takten på igenväxningen av sjöar och gör så att sjön snabbare övergår i en våtmark. Att stoppa övergödningen ingår i svenska statens miljömål för en bättre miljö.

*

0-9

Saknar du något ord – kontakta oss.