Klubben

Om klubben är en fisk så är vi nog gammelgäddan – så länge som vi funnits.

Vår hemmasjö är Drevviken söder om Stockholm, i vars närhet Länna Gård ligger – från vilken föreningen fått sitt namn.

Föreningen bildades redan på 1940-talet. Som medlem i nutid har du möjlighet att bidra till klubbens framtid.

Vi hoppas att du delar vårt fiskeintresse och gärna blir medlem.